تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

آشتی

ساعت شش صبح تو رادیو گفت:

“با هرکی قهرین همین الان بهش زنگ بزنین و آشتی کنین.”

والا با هر کی هم آشتی باشیم اون موقع صبح بهش زنگ بزنیم باهامون قهر می کنه!

طبقه بندی: طنز،
[ شنبه 18 خرداد 1392 ] [ 09:41 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

همیشه یادتون باشه...!

طبقه بندی: عکس نوشته،
[ شنبه 11 خرداد 1392 ] [ 10:38 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

اگه میخوای حال کسی رو بفهمی...


اگه میخوای حال کسی رو بفهمی،

ازش نپرس

دروغ میگه...

هدفونشو درار

ببین چی گوش میده...
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، عاشقانه،
[ چهارشنبه 8 خرداد 1392 ] [ 10:46 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

چند روزیست...

چند روزیست دست هایم را…
با چند کتاب و نوشته، سرگرم کرده ام اما…
گول نمی خورند…
هیچ چیز معجزه ی دست های تو نمی شود!
طبقه بندی: عاشقانه،
[ یکشنبه 5 خرداد 1392 ] [ 11:33 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خـــــدا همیشه با ماست

هرصبح پلك هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند...

سطراول همیشه اینست: خـــــدا همیشه با ماست

پس بخوانش با لبخند ...

طبقه بندی: خــــــــدا،
[ جمعه 27 اردیبهشت 1392 ] [ 02:22 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

مـــذکر عزیــــز...!

مـــذکر عزیــــز : " مـــــ♥ــــرد " بـــاش !

زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز داره !

مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســ♥ــمت !

مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســ♥ــاست ، . . . !

مردونه حــــــرف بزن ، مــــ♥ـــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ،

مــــــردونه عشـــ♥ـــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . !

مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــ♥ــردی نکن ؛

مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کـــ♥ـــرده

و بهـــــت تکیـــــه کرده.....
طبقه بندی: دیگر،
[ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 ] [ 04:57 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

בِلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבِشــ بـﮧ ـפֿـاطــراتـِتـــ فِکــر کُنـــے ..

اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـפֿنـــב میـــاב رو لَبـِتـ وَ لــے ..

وَلــے چَنــב لَـפــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـهای لَعنَتـــے !

طبقه بندی: عاشقانه، בِلتـَنــــگے،
[ شنبه 21 اردیبهشت 1392 ] [ 06:53 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خاطرات

خاطرات مثل یه تیغ کند می مونه…که رو رگت میکشی…
نمیبره ، اما تا می تونه زخم میکنه…
طبقه بندی: عاشقانه،
[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

عشقــــــم ...!

خــــدایـــــا ؛
هیـــــچ تنهـــــایــــی رو اونقـــــدر تنهـــــا نکــن کــه بــه هــــر بـــی لیــاقتــــی بگــــه :
عشقــــــم

طبقه بندی: خــــــــدا،
[ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ] [ 11:08 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

+ نَپرس !

+ نَپرس !

هیچ نَپُرس از כِلَم ..

هَمیـטּ "چـﮧ خَبَر؟" ..

هَمیـטּ "چـﮧ مےڪُنـے؟" ..

ایـטּ روزهـآ

سُوآلِ خوبے نیست...
طبقه بندی: عکس عاشقانه، دیگر،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

وای ....!

وای ....!

عجب غوغا میكنند

در من ...

واژه هایی كه

به وزن " تو"

شعر میشوند !!!
طبقه بندی: عاشقانه،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ] [ 02:17 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی

زندگی گل سرخیست:که گلبرگ هایش خیالی و خارهایش واقعیست
طبقه بندی: دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

درد دارد

درد دارد
وقتی مـی رود
و هـمه می گویند
دوستت نداشـت
و تو نمـی توانی ثابت کنی
که هرشـب
با عاشقانـه هایش
خوابـت می گرفت...
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

همچون خدا ...

بودن با کسی که دوستش نداری

ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج است

پس اگر همچون خود نیافتی همچون خدا تنها باش
طبقه بندی: خــــــــدا،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:01 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خسته ام...

گاهی خسته ام از شنیدن اسم تو و شنیدن هر صدا
که مرا بی هوا، به سمت یاد و خاطرات تو می کشاند
خسته ام از اینکه گاهی دلم بی هوا، هوایت را می کند
هوای تو، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:00 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی ...

به ما دروغ می گفتند:
دردها را بزرگ که شوید فراموش می کنید.
درست این است:
زندگی، آنقدر درد دارد که از درد نو،درد کهنه فراموش می شود
طبقه بندی: دیگر، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:48 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

هوس کرده ام ...

هوس کرده ام خوب نباشم....
شاید
حالم را بپرسی...!!
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:47 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

تقدیر ...

باختم در عشق، اما باختن تقدیر نیست
ساختم با درد تنهایی....
مگر تقدیر چیست؟
طبقه بندی: دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

آینه

شایعه ی آمدنت را پرپر می کنم هر وقت رد پنجه ات را به روی زخـــــــم دل به یاد می آورم ...
.
.
.
اما تا در آینه به خود نگاه می کنم ، دوباره شـــــایعه پراکنی آغاز می شود ...
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

چند وقتی ستْ

چند وقتی ستْ برگشت می خورند نامه هام.

حالا منْ به دَرَک!

این پستچیِ بدبخت که گناهی نکرده است!
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:40 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

مـ ـن ایستاده ام

مـ ـن ایستاده ام ،

با دسـ ـتانی که فکر میکند

کـ ـاش آغوشـ ـت

عدالـ ـت بیشتری داشـ ـتـــــــ
طبقه بندی: عاشقانه،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:39 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

سکوت تلـــــــــــــخ

هنوز هم وقتی با سکوتی تلـــــــــــــخ

از کنار من

می گذری ،

با سایه ات خودم را

دلخوش می کنم !
طبقه بندی: عاشقانه،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:37 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

گـ ــ ـریـه ...

بـ ــعضـ ـی وقــتـا یــه چـ ـیـزایــــی رو نـبـ ایـــد اینجـــــــا کــــ ــامـل نـوشــتـ ــــ ! 
بـــایــ د ، ادامـــ ـه اش رو ســـــــــیـر گـــریـه کــرد ... 
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

“” تــــــــو “” دو کیــــلومــــتر ...!

کــاش !

تــوی ایــن جــاده 

یه تابلــو نصــب میکــردن 

واســه دلخــوشــیم…!!

“” تــــــــو “”

دو کیــــلومــــتر ...!
طبقه بندی: عاشقانه، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

تـــــــــــــو بـــــاش...!

روزهـــایــی کـــه مـی بینمت، نفســـــم مــی گیـــــــــرد...
و روزهــــایـــــی کـــــه نیستـــــی، دلـــــــــــــــــم...
اما
تـــــــــــــو بـــــاش...!
تحمـــــل ٍ اولـــی آســان تـــر است...
طبقه بندی: عاشقانه،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:29 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی ام

زندگی ام بسته به تار مویت

آنقدر زندگی ام را پشت گوش نیانداز …
طبقه بندی: عاشقانه، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:28 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

بی تــــــابم

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛
دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .!
و یک هــــُــلِ محــــکم . . .,
کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . .,
هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را . . .!
طبقه بندی: دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:27 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

دوستت دارم

بی هیچ دلیلی دوستت دارم تا بشکنم قانونی را که همیشه علت می طلبد.........

[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:09 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

ما نسلی هستیم كه ...

ما نسلی هستیم كه مهمترین حرف های زندگمان را نگفتیم...
تایپ كردیم!


[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:08 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

بهترین دوست

بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی اشک تو را می بیند ،
دومیش را پاک می کند
و سومیش را به خنده تبدیل می کند !

دلم یکی از این بهترین دوستا میخواد...!


[ جمعه 6 اردیبهشت 1392 ] [ 10:48 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 8 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]