تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - قانونــ زیر پا موندهـــ

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

قانونــ زیر پا موندهـــ

 

If all the clouds rained together, the carpet's flowers

would not blossom

this is the rule of being trodden

اگــر همهـ ابر هـا همـ ببارنــ گلهایــ قالیـ جوونهــ نمیزننــ

اینــ قانونـــ

زیر پـــا موندنهــ

sweet things[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 08:51 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]