تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - ایـنجـا در قلبــ منـ

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

ایـنجـا در قلبــ منـ

 

ایـنجـا در قلبــ منـ حد و مرزیـ برایــ حضور تو نیستــبهـ منـ نگو کهــ چگونهـ بیـ تـــو زیستنــ را تمرینـــ کنمـمگر ماهیــ بیرونــ از آبــ میــ تواند نفســ بکشــد؟؟؟مـگر میــ شود هوا را از زندگیمــ برداریـ و منـ زندهـ بمانمـ؟؟؟بـگو معنیـ تمرینـ چیستــ؟؟؟بریدنــ از چهـ چیز را تمرینــ کنمــ؟؟؟بریدنـ از خودمـ را؟؟؟ 

طبقه بندی: عاشقانه،
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 08:52 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]