تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - یادم باشد ....

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

یادم باشد ....

یادم باشد حرفی نزنم كه به كسی بربخورد

نگاهی نكنم كه دل كسی بلرزد

خطی ننویسم كه آزار دهد كسی را

یادم باشد كه روز و روزگار خوش است و تنها دل ما دل نیست

یادم باشد جواب كینه را با كمتر از مهرو جواب دو رنگی را با كمتر از صداقت ندهم

یادم باشد در برابر فریادها سكوت كنمو برای سیاهی ها نور بپاشم

یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرمو از آسمان درس پاك زیستن

یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ...یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار كنم مبادا دل
 تنگش بشكند

یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادنبه دنیا آمده ام ..... نه برای تكرار اشتباهات
 گذشتگان

یادم باشد زندگی را دوست دارم..
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، دیگر،
[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 03:37 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]