تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - مطالب اردیبهشت 1392

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

خـــــدا همیشه با ماست

هرصبح پلك هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند...

سطراول همیشه اینست: خـــــدا همیشه با ماست

پس بخوانش با لبخند ...

طبقه بندی: خــــــــدا،
[ جمعه 27 اردیبهشت 1392 ] [ 02:22 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

مـــذکر عزیــــز...!

مـــذکر عزیــــز : " مـــــ♥ــــرد " بـــاش !

زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز داره !

مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســ♥ــمت !

مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســ♥ــاست ، . . . !

مردونه حــــــرف بزن ، مــــ♥ـــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ،

مــــــردونه عشـــ♥ـــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . !

مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــ♥ــردی نکن ؛

مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کـــ♥ـــرده

و بهـــــت تکیـــــه کرده.....
طبقه بندی: دیگر،
[ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 ] [ 04:57 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

בِلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבِشــ بـﮧ ـפֿـاطــراتـِتـــ فِکــر کُنـــے ..

اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـפֿنـــב میـــاב رو لَبـِتـ وَ لــے ..

وَلــے چَنــב لَـפــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـهای لَعنَتـــے !

طبقه بندی: عاشقانه، בِلتـَنــــگے،
[ شنبه 21 اردیبهشت 1392 ] [ 06:53 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خاطرات

خاطرات مثل یه تیغ کند می مونه…که رو رگت میکشی…
نمیبره ، اما تا می تونه زخم میکنه…
طبقه بندی: عاشقانه،
[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

عشقــــــم ...!

خــــدایـــــا ؛
هیـــــچ تنهـــــایــــی رو اونقـــــدر تنهـــــا نکــن کــه بــه هــــر بـــی لیــاقتــــی بگــــه :
عشقــــــم

طبقه بندی: خــــــــدا،
[ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ] [ 11:08 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

+ نَپرس !

+ نَپرس !

هیچ نَپُرس از כِلَم ..

هَمیـטּ "چـﮧ خَبَر؟" ..

هَمیـטּ "چـﮧ مےڪُنـے؟" ..

ایـטּ روزهـآ

سُوآلِ خوبے نیست...
طبقه بندی: عکس عاشقانه، دیگر،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

وای ....!

وای ....!

عجب غوغا میكنند

در من ...

واژه هایی كه

به وزن " تو"

شعر میشوند !!!
طبقه بندی: عاشقانه،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ] [ 02:17 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی

زندگی گل سرخیست:که گلبرگ هایش خیالی و خارهایش واقعیست
طبقه بندی: دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

درد دارد

درد دارد
وقتی مـی رود
و هـمه می گویند
دوستت نداشـت
و تو نمـی توانی ثابت کنی
که هرشـب
با عاشقانـه هایش
خوابـت می گرفت...
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

همچون خدا ...

بودن با کسی که دوستش نداری

ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج است

پس اگر همچون خود نیافتی همچون خدا تنها باش
طبقه بندی: خــــــــدا،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:01 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خسته ام...

گاهی خسته ام از شنیدن اسم تو و شنیدن هر صدا
که مرا بی هوا، به سمت یاد و خاطرات تو می کشاند
خسته ام از اینکه گاهی دلم بی هوا، هوایت را می کند
هوای تو، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:00 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی ...

به ما دروغ می گفتند:
دردها را بزرگ که شوید فراموش می کنید.
درست این است:
زندگی، آنقدر درد دارد که از درد نو،درد کهنه فراموش می شود
طبقه بندی: دیگر، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:48 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

هوس کرده ام ...

هوس کرده ام خوب نباشم....
شاید
حالم را بپرسی...!!
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:47 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

تقدیر ...

باختم در عشق، اما باختن تقدیر نیست
ساختم با درد تنهایی....
مگر تقدیر چیست؟
طبقه بندی: دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

آینه

شایعه ی آمدنت را پرپر می کنم هر وقت رد پنجه ات را به روی زخـــــــم دل به یاد می آورم ...
.
.
.
اما تا در آینه به خود نگاه می کنم ، دوباره شـــــایعه پراکنی آغاز می شود ...
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

چند وقتی ستْ

چند وقتی ستْ برگشت می خورند نامه هام.

حالا منْ به دَرَک!

این پستچیِ بدبخت که گناهی نکرده است!
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:40 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

مـ ـن ایستاده ام

مـ ـن ایستاده ام ،

با دسـ ـتانی که فکر میکند

کـ ـاش آغوشـ ـت

عدالـ ـت بیشتری داشـ ـتـــــــ
طبقه بندی: عاشقانه،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:39 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

سکوت تلـــــــــــــخ

هنوز هم وقتی با سکوتی تلـــــــــــــخ

از کنار من

می گذری ،

با سایه ات خودم را

دلخوش می کنم !
طبقه بندی: عاشقانه،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:37 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

گـ ــ ـریـه ...

بـ ــعضـ ـی وقــتـا یــه چـ ـیـزایــــی رو نـبـ ایـــد اینجـــــــا کــــ ــامـل نـوشــتـ ــــ ! 
بـــایــ د ، ادامـــ ـه اش رو ســـــــــیـر گـــریـه کــرد ... 
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

“” تــــــــو “” دو کیــــلومــــتر ...!

کــاش !

تــوی ایــن جــاده 

یه تابلــو نصــب میکــردن 

واســه دلخــوشــیم…!!

“” تــــــــو “”

دو کیــــلومــــتر ...!
طبقه بندی: عاشقانه، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

تـــــــــــــو بـــــاش...!

روزهـــایــی کـــه مـی بینمت، نفســـــم مــی گیـــــــــرد...
و روزهــــایـــــی کـــــه نیستـــــی، دلـــــــــــــــــم...
اما
تـــــــــــــو بـــــاش...!
تحمـــــل ٍ اولـــی آســان تـــر است...
طبقه بندی: عاشقانه،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:29 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی ام

زندگی ام بسته به تار مویت

آنقدر زندگی ام را پشت گوش نیانداز …
طبقه بندی: عاشقانه، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:28 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

بی تــــــابم

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛
دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .!
و یک هــــُــلِ محــــکم . . .,
کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . .,
هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را . . .!
طبقه بندی: دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:27 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

دوستت دارم

بی هیچ دلیلی دوستت دارم تا بشکنم قانونی را که همیشه علت می طلبد.........

[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:09 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

ما نسلی هستیم كه ...

ما نسلی هستیم كه مهمترین حرف های زندگمان را نگفتیم...
تایپ كردیم!


[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:08 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

بهترین دوست

بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی اشک تو را می بیند ،
دومیش را پاک می کند
و سومیش را به خنده تبدیل می کند !

دلم یکی از این بهترین دوستا میخواد...!


[ جمعه 6 اردیبهشت 1392 ] [ 10:48 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

ببار بارون ببار بارون

ببار بارون ببار بارون دلم از زندگی خونه

دیگه هر جای این دنیا برام مثل یه زندونه

ببار بارون که دلگیرم ببار بارون که غمگینم

خرابه حال من امشب دارم از غصه میمیرم

ببار ای ابر بارونی ببار و گونه ام رو تر کن

مثل بغض دل ابرها ببار این بغض و پرپر کن

نه دستی از سر یاری پناه خستگی ها شد

نه فریاد هم آوازی غرور خلوت ما شد

نه دلگرمی به رویایی که من هم بغض بارونم

نه امیدی به فردایی که از فردا گریزونم

ببار ای نم نم بارون ببار امشب دلم خسته ست

ببار امشب دلم تنگه همه درها به روم بسته ست

ببار بارون ببار بارون[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 07:59 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]