تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - مطالب تلــخ نوشــته

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

...

نـــــه نـــــام . . .!!


نـــــه چــــــــهره . . .!!


نـــــه اثر انگـــــشت . . .!!


آدم ها را از طرز ” آه ” کشیدن ‌شان بشناسید…!!

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، دیگر، خــــــــدا، تلــخ نوشــته،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 11:41 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

یاد بگیر

یاد بگیر ، قدر هر چیزی را که داری بدانی،

قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که:

می بایست قدر چیزی را که داشتی، میدانستی ...

جملات زیبا گیله مرد
طبقه بندی: تلــخ نوشــته،
[ شنبه 23 فروردین 1393 ] [ 07:54 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

فراموشت کردم...!

بعد یه عالمه غصه خوردن و شب رو روزو سپری کردن
امروز
الان
و تو این ثانیه
مفتخرم بگم که فراموشت کردم!
دیگه کلا از قلـــــبم و از یادم رفتی
چه حس خوبیه که دیگه نیستی!
آزاد شدم از عشقت!!
چ حس خوبیه رهایی!

با تمام وجودم و از ته قلبم واست آرزوی خوشبختی میکنم
من اسمتو تجربه نمیذارم
چون تو عشق بودی
خوشحالم دیگه احساسی نیستم و تونستم دوباره سرمو بالا بگیرم..!

طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ پنجشنبه 22 اسفند 1392 ] [ 08:25 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

بــﮧ سلآمتے

بــﮧ سلآمتے آבمهایی که :

وقتے میفهمלּ دوسشوלּ دارے بازم آבم میمونــלּطبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ یکشنبه 26 آبان 1392 ] [ 02:58 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

با قانــون آدمـا #نجنــگ

┐─────────heart────────────┍
┥───lﺍﮔـﻪ ﺑﻬـﺶ ﺯﻧـﮓ ﻣــﯿﺰﻧـﯽ ُ #ﺭﺩ میکنـه...
┥────lﺍﮔـﻪ ﺑﻬـﺶ ﻣـﯿﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻭﻥ #سـاکته...
┥───lﺍﮔـﻪ #ﺷـبا ﺑـﺪﻭﻥ ﺷـب بخیــر ﮔـﻔﺘﻦ ﺗـﻮ ﺧـﻮاﺑـﺶ مــیبره...
┥─lﯾﻌﻨــﯽ ﺗـاﺭﯾـﺦ ﺍﻧـﻘـﻀـاﯼ ﺗـﻮ ﺗـﻮﯼ #ﺩﻟـﺶ ﺗــﻤﻮﻡ شـده ,
┥─────────ایـن یـه #قانونــه ،
┥───────────────بـا قانــون آدمـا #نجنــگ ;
┥───── #غــرورت لـه مــیشه ...!!!
┘─────────heart────────────╙

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ سه شنبه 30 مهر 1392 ] [ 09:23 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خـــاطـــره

┐───heart──────────┍
┥──هــر آدمـی کــه مـــیـرود

┥─────یــک روز .. یــک جـایـی ..

┥────────بــه یـک هــوایــی بـــرمیـــگـردد !

┥────همــیشه یـک چـــیـزی ، بـــرای ِ جــامــانــدن هــست !

┥──حتّــی ؛

┥──────یــک خـــاطـــره !!!
┘──────────heart────────────────╙

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 15 مهر 1392 ] [ 09:52 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

دلتنگی

برای
نوشتن از دلتنگی که واژه و استعاره لازم نیست
،

"
فقط یک دل میخواهد "

که تنگ شده باشد

همین ... 
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته، בِلتـَنــــگے،
[ شنبه 13 مهر 1392 ] [ 05:45 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

اوجِ اختلافــــــــات

کســــــی که واقعا دوستــــــــــــت داشتـــه باشه.. 


تــــــــو اوجِ اختلافــــــــات 


نــــــــــــه میــــــره 


نــــــه میــذاره تــــــو بـــــــری...!! 


شــــــک نکــــــن...
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 12:52 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

تصور نبودنت

سلامتی کسی که “تصور” نبودنش ،

تلخ ترین “واقعیت” زندگی آدمه …

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 12:27 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

آهـــنی

جایی که نــه آسمونش ، نــه صــدای مردمونش
نــــــه غـمـــش ، نــــــــه جنب و جـــــوشـــش 
نـــــــــــــه گــــلای گـــــــل فـــروشــــــــــش
مـثـــلِ اینجــــــــا آهـــنی نیــســــت ...
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 10:07 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

دلتنگی

دلتنگی هایت را در آغوش بگیر و بخواب …

                                    هیچکس آشفتگی ات را شانه نخواهد زد …
این جمع پر از تنهاییست...
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ سه شنبه 28 خرداد 1392 ] [ 11:02 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

روبراهم

حالم را پرسیدند،

 

گفتم : روبراهم

 

اما !

 

                      کسی نفهمید که رو به کدام راهم !...


طبقه بندی: تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 05:21 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

دوراهی

دوراهی بین  انتظار و فراموشی

 

دانی که چیست ؟...

 

فراموش میکنی ...

 

زمان می گذرد 

 

می فهمی باید منتظر می ماندی

 

و گاه ...

 

منتظر می مانی 

 

اما ...

      میرسی به اینکه

 

                          زودتر از اینها باید فراموش میکردی...

طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 05:12 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

مــــــن

مــــــن هرکی باشـــــــم بــــذار باشــــم

چــــون ایــــــن زندگیـــ مال منهـــ

نه مال تــــ.و
طبقه بندی: تلــخ نوشــته،
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 10:00 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

ارامـــ ارامـــ راه میرومــ

 

ارامـــ ارامـــ راه میرومــ

افتابــ دستـ نوازششـ را بهـ صورتمـ میکشـــد

نسیمـ صورتمـ را در اغوشـ میکشـد و موهایم به استقبالشـ میرونــد

پاهایمـ نظارهـ گر علفـ هاییـ استـ کهـ در تنهاییـ سبز شدهـ انـد

و در مسـیر زندگیـ سـر بر میـ اورنـد

و دستانمـ...

دستانمـ تهیـ هسـتند

جایـ او در میـانـ دستانمـ استـ

ارامـ خـود را در اغوشـ میگیرم و بهـ اسمانـ مینگرمـ

چهـ صبح زیباییـ...!

با بــاد همــراه میشومـــ

نسیمـ بویــ خوشـ یـار را بهـ مشاممـ مــیرساند

ماننــد تشنهـ ایـ در میـان بـاد بهـ سویـ او میــروم

تــا بــا وجودشـ سیرابـ شومــ

انجـا را نگاهـ کنـ...

جاییـ کهـ با چشمانشــ مانند خورشــید بهـ منـ میدرخشـد

میـ ایستمـ... طلوعیـ از عشقـ بر قلبمـ ریشهـ کردهـ

اکنونـ با هـر قدمـ قلبمـ عاشقتـر میـ شـود

بهـ جـلو میــرم... دنیـا زیـر پایمــ عاشقتــر شدهـ استـ

چهرهـ اشـ قلبمـ را واژگونـ میکنـد

سرمـ را بهـ زیر میـ اندازمـ

بـا دستانشـ به صورتمـ جانـ می بخشـد

گرمایـ نوازششـ را بـر گونهـ هایـ خیسمـ حسـ میکنمـ...!

چه زیباستـــ!

این جادهـ ادامهـ دارد...

در ایــن سالها تنها همسفرمــ تنهاییـ بود

او اکنونـ رفتهـ و دستانمـ را بهـ دستانـ دیگریـ سپردهـ

و قلبمـ را بـا قلبـ دیگریـ پیوند دادهـ...

دستمـ را ارامــ میگیرد

روحمانــ همراهـ میشود 

ارامــ بهـ جادهـ مینگریمــ

اکنونـ دیگر اینـ جادهـ خالیـ نیســت

هر لحظهـ عاشقتــر استـ و با هـر قدمـ گلیـ می رویـد

((اینــجا خــدا نزدیکــ استــ))

او با هــر نفسـ با ماستــ و بهـ زندگیـ معــنا میــ بخشد

چشمانمــ را میبندمــ

انـ جادهـ محــو میـ شـود و خـود را در خیــابانیـ می یابمـ 

و سرمـا وجودمـ را میگیـرد

چه رویایـ شیرینیـ...

سرمـ را بهـ زیـر می اندازمـ

و دســتـ در دستانشــ بهـ انتهایـ خیابانـ می رومــ

 

طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 09:58 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

نیمیـــ تو نیمیـــ من!!!


نیمی خوابم و نیمی بداریم،نیمی انسان و نیمی فرشته ام و همواره از تو نوشته ام

گریه ها و خنده ها،بال های پرنده ها،هر چه بود و هر چه هست،لحظه های بی شکست

قصه های وا پسین،عشق های آتشین،افتاب و آسمان،قلب های مهربان،جلوه ای از حضور توست

نیمی آوازم و نیمی سکوتم،نیمی نور و نیمی سوت و کورم و همواره از تو دورم

به رنگین کمان که مینگرم،به عطر های بی کران که دست میزنم از تو دور تر میشوم

این همه فاصله را چگونه تاب بیاورم...؟؟؟؟

 کاش میتوانستم برای شب های وحشی ام کمی مهتاب بیاورم.

 کدام کتاب رو بخوانم؟کنار کدام خوشه انگور بمانم؟به سوی کدام اقیانوس پارو بزنم؟

 چیکار کنم با مظلومیت پیراهنم؟کدام سیب بوی دهان تو را میدهد؟

 بوی عشق و مهربانی را.

 در چشم چه کسی تصویر تو شفاف تر می نشیند؟

 چه کسی روز و شب تو را از پنجره ای که دلش بخواد می بیند؟

وقتی با توام چراغ اتاقم خاموش نمیشود و هیچ خاطره ای فراموش نمیشود.

 وقتی با توام ملکوت در دست های من است و میتوانم به همه فرشتگان فخر بفروشم.

 نیمی سلام و نیمی بدرودم،نیمی کویرم و نیمی رودم و امشب باز تو سروده ام.

 همه ستاره ها به زمین به دیدار این دل غمگین آمدند

طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 09:47 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

اگه میخوای حال کسی رو بفهمی...


اگه میخوای حال کسی رو بفهمی،

ازش نپرس

دروغ میگه...

هدفونشو درار

ببین چی گوش میده...
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، عاشقانه،
[ چهارشنبه 8 خرداد 1392 ] [ 10:46 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

درد دارد

درد دارد
وقتی مـی رود
و هـمه می گویند
دوستت نداشـت
و تو نمـی توانی ثابت کنی
که هرشـب
با عاشقانـه هایش
خوابـت می گرفت...
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خسته ام...

گاهی خسته ام از شنیدن اسم تو و شنیدن هر صدا
که مرا بی هوا، به سمت یاد و خاطرات تو می کشاند
خسته ام از اینکه گاهی دلم بی هوا، هوایت را می کند
هوای تو، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:00 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی ...

به ما دروغ می گفتند:
دردها را بزرگ که شوید فراموش می کنید.
درست این است:
زندگی، آنقدر درد دارد که از درد نو،درد کهنه فراموش می شود
طبقه بندی: دیگر، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:48 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

هوس کرده ام ...

هوس کرده ام خوب نباشم....
شاید
حالم را بپرسی...!!
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:47 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

آینه

شایعه ی آمدنت را پرپر می کنم هر وقت رد پنجه ات را به روی زخـــــــم دل به یاد می آورم ...
.
.
.
اما تا در آینه به خود نگاه می کنم ، دوباره شـــــایعه پراکنی آغاز می شود ...
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

گـ ــ ـریـه ...

بـ ــعضـ ـی وقــتـا یــه چـ ـیـزایــــی رو نـبـ ایـــد اینجـــــــا کــــ ــامـل نـوشــتـ ــــ ! 
بـــایــ د ، ادامـــ ـه اش رو ســـــــــیـر گـــریـه کــرد ... 
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]