تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - مطالب دیگر

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

...

نـــــه نـــــام . . .!!


نـــــه چــــــــهره . . .!!


نـــــه اثر انگـــــشت . . .!!


آدم ها را از طرز ” آه ” کشیدن ‌شان بشناسید…!!

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، دیگر، خــــــــدا، تلــخ نوشــته،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 11:41 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

عشــق

دلــت بــه حـال مـرده هــا نـسـوزه

نـگــرانِ زنـده هـا بــاش مـخـصـوصـن اونـایی کـه بــی عـشـق زنـدگــی مـی کـنـن .........

2011 Harry Potter and the Deathly Hallows هری پاتر و یادگاران مرگ

طبقه بندی: عاشقانه، دیگر،
[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 12:13 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

گلیم

heart+love

گفتند به اندازه ی گلیم هایتان

و به اندازه ی دهان هایتان

اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند

heart+love
طبقه بندی: دیگر،
[ دوشنبه 8 مهر 1392 ] [ 11:38 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

یادم باشد ....

یادم باشد حرفی نزنم كه به كسی بربخورد

نگاهی نكنم كه دل كسی بلرزد

خطی ننویسم كه آزار دهد كسی را

یادم باشد كه روز و روزگار خوش است و تنها دل ما دل نیست

یادم باشد جواب كینه را با كمتر از مهرو جواب دو رنگی را با كمتر از صداقت ندهم

یادم باشد در برابر فریادها سكوت كنمو برای سیاهی ها نور بپاشم

یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرمو از آسمان درس پاك زیستن

یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ...یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار كنم مبادا دل
 تنگش بشكند

یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادنبه دنیا آمده ام ..... نه برای تكرار اشتباهات
 گذشتگان

یادم باشد زندگی را دوست دارم..
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، دیگر،
[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 03:37 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

ما آبان ماهی ها ...ما آبان ماهی ها خیلی مغروریم ...
اگه دیدی یه آبانی ماهی یهو ساکت شد و کم حرف !! شک نکن غرورشو خرد کردی ...
و اون یهویی ساکت شده نه بخاطر اینکه جوابی برات نداره !!
نه ...
اون به این فکر میکنه که چرا به تویی که در حدش نیستی همچین اجازه ای رو داده که به غرورش دست درازی کنی
طبقه بندی: دیگر،
[ پنجشنبه 21 شهریور 1392 ] [ 10:27 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

بنواز و حستو بگو

طبقه بندی: دیگر،
[ دوشنبه 4 شهریور 1392 ] [ 04:31 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

سکوت

سکوت خطرناک تر از حرفای نیش دار است.....
کسی که سکوت می کند حرف هایش را سرنوشت به شما میزند.
طبقه بندی: دیگر،
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 10:17 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

فقیر

هیچ کس 
انقدر فقیر نیست 
که نتواند لبخندی به کسی ببخشد 
و هیچ کس 
انقدر ثروتمند نیست 
که به لبخندی نیاز نداشته باشد. 
طبقه بندی: دیگر،
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 10:09 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

آهـــنی

جایی که نــه آسمونش ، نــه صــدای مردمونش
نــــــه غـمـــش ، نــــــــه جنب و جـــــوشـــش 
نـــــــــــــه گــــلای گـــــــل فـــروشــــــــــش
مـثـــلِ اینجــــــــا آهـــنی نیــســــت ...
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 10:07 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

مـــذکر عزیــــز...!

مـــذکر عزیــــز : " مـــــ♥ــــرد " بـــاش !

زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز داره !

مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســ♥ــمت !

مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســ♥ــاست ، . . . !

مردونه حــــــرف بزن ، مــــ♥ـــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ،

مــــــردونه عشـــ♥ـــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . !

مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــ♥ــردی نکن ؛

مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کـــ♥ـــرده

و بهـــــت تکیـــــه کرده.....
طبقه بندی: دیگر،
[ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 ] [ 04:57 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

+ نَپرس !

+ نَپرس !

هیچ نَپُرس از כِلَم ..

هَمیـטּ "چـﮧ خَبَر؟" ..

هَمیـטּ "چـﮧ مےڪُنـے؟" ..

ایـטּ روزهـآ

سُوآلِ خوبے نیست...
طبقه بندی: عکس عاشقانه، دیگر،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی

زندگی گل سرخیست:که گلبرگ هایش خیالی و خارهایش واقعیست
طبقه بندی: دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی ...

به ما دروغ می گفتند:
دردها را بزرگ که شوید فراموش می کنید.
درست این است:
زندگی، آنقدر درد دارد که از درد نو،درد کهنه فراموش می شود
طبقه بندی: دیگر، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:48 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

هوس کرده ام ...

هوس کرده ام خوب نباشم....
شاید
حالم را بپرسی...!!
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:47 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

تقدیر ...

باختم در عشق، اما باختن تقدیر نیست
ساختم با درد تنهایی....
مگر تقدیر چیست؟
طبقه بندی: دیگر،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

گـ ــ ـریـه ...

بـ ــعضـ ـی وقــتـا یــه چـ ـیـزایــــی رو نـبـ ایـــد اینجـــــــا کــــ ــامـل نـوشــتـ ــــ ! 
بـــایــ د ، ادامـــ ـه اش رو ســـــــــیـر گـــریـه کــرد ... 
طبقه بندی: تلــخ نوشــته، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

“” تــــــــو “” دو کیــــلومــــتر ...!

کــاش !

تــوی ایــن جــاده 

یه تابلــو نصــب میکــردن 

واســه دلخــوشــیم…!!

“” تــــــــو “”

دو کیــــلومــــتر ...!
طبقه بندی: عاشقانه، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی ام

زندگی ام بسته به تار مویت

آنقدر زندگی ام را پشت گوش نیانداز …
طبقه بندی: عاشقانه، دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:28 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

بی تــــــابم

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛
دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .!
و یک هــــُــلِ محــــکم . . .,
کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . .,
هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را . . .!
طبقه بندی: دیگر،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 08:27 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]