تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - مطالب בِلتـَنــــگے

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

...

نـــــه نـــــام . . .!!


نـــــه چــــــــهره . . .!!


نـــــه اثر انگـــــشت . . .!!


آدم ها را از طرز ” آه ” کشیدن ‌شان بشناسید…!!

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، دیگر، خــــــــدا، تلــخ نوشــته،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 11:41 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

با قانــون آدمـا #نجنــگ

┐─────────heart────────────┍
┥───lﺍﮔـﻪ ﺑﻬـﺶ ﺯﻧـﮓ ﻣــﯿﺰﻧـﯽ ُ #ﺭﺩ میکنـه...
┥────lﺍﮔـﻪ ﺑﻬـﺶ ﻣـﯿﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻭﻥ #سـاکته...
┥───lﺍﮔـﻪ #ﺷـبا ﺑـﺪﻭﻥ ﺷـب بخیــر ﮔـﻔﺘﻦ ﺗـﻮ ﺧـﻮاﺑـﺶ مــیبره...
┥─lﯾﻌﻨــﯽ ﺗـاﺭﯾـﺦ ﺍﻧـﻘـﻀـاﯼ ﺗـﻮ ﺗـﻮﯼ #ﺩﻟـﺶ ﺗــﻤﻮﻡ شـده ,
┥─────────ایـن یـه #قانونــه ،
┥───────────────بـا قانــون آدمـا #نجنــگ ;
┥───── #غــرورت لـه مــیشه ...!!!
┘─────────heart────────────╙

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ سه شنبه 30 مهر 1392 ] [ 09:23 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

زندگی

┐──────heart──────────┍
┥─ میخواهم #غزل را برای #پرواز بهانه کنم  
┥────────────────── 
┥── و #پرواز را برای #رسیدن به تو           
┥─────────────────    
┥── و #تو را بهانه ی #عشق                 
┥──────────                         
┥─#و عشق را دلیل #زندگی                   ║
┙──────heart──────────╙

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه،
[ دوشنبه 15 مهر 1392 ] [ 09:54 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خـــاطـــره

┐───heart──────────┍
┥──هــر آدمـی کــه مـــیـرود

┥─────یــک روز .. یــک جـایـی ..

┥────────بــه یـک هــوایــی بـــرمیـــگـردد !

┥────همــیشه یـک چـــیـزی ، بـــرای ِ جــامــانــدن هــست !

┥──حتّــی ؛

┥──────یــک خـــاطـــره !!!
┘──────────heart────────────────╙

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 15 مهر 1392 ] [ 09:52 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

دلتنگی

برای
نوشتن از دلتنگی که واژه و استعاره لازم نیست
،

"
فقط یک دل میخواهد "

که تنگ شده باشد

همین ... 
طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته، בِلتـَنــــگے،
[ شنبه 13 مهر 1392 ] [ 05:45 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

تصور نبودنت

سلامتی کسی که “تصور” نبودنش ،

تلخ ترین “واقعیت” زندگی آدمه …

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 12:27 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

اشک

اشک بهترین پدیده دنیاست ولی تا زیبا ترین چیز هارو از انسان نگیره خودش رو تقدیم نمیکنه

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے،
[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 12:17 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

نـــابـــــــــــــــــود

و سر انجام یک عشق نافرجام...
یکی بــــــــــــــــــــود و یکی ....... نــابـــــــــــــــــود
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے،
[ دوشنبه 8 مهر 1392 ] [ 11:38 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

انتظار انتظار

از هیچكس انتظاری‌ ندارم
فقط اگر شد!
در این هجوم سرد تنهایی‌
در این طوفان تاریكی‌
در این شب
كه دارد ذره ذره در من رخنه میكند
برای‌ این سرگردان
كوچه های‌ شهر برای‌ این دل
آرامش آرزو كنید...!
دیگر از هیچكس انتظاری‌ ندارم...
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے،
[ دوشنبه 1 مهر 1392 ] [ 02:19 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

امشب...

نمیدانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند ....
مثل آسمانی که امشب میبارد....
و اینک باران....
بر لبه ی پنجره ی احساسم مینشیند...
و چشمانم را نوازش میدهد...
تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم....
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے،
[ شنبه 30 شهریور 1392 ] [ 11:34 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

یادم باشد ....

یادم باشد حرفی نزنم كه به كسی بربخورد

نگاهی نكنم كه دل كسی بلرزد

خطی ننویسم كه آزار دهد كسی را

یادم باشد كه روز و روزگار خوش است و تنها دل ما دل نیست

یادم باشد جواب كینه را با كمتر از مهرو جواب دو رنگی را با كمتر از صداقت ندهم

یادم باشد در برابر فریادها سكوت كنمو برای سیاهی ها نور بپاشم

یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرمو از آسمان درس پاك زیستن

یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ...یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار كنم مبادا دل
 تنگش بشكند

یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادنبه دنیا آمده ام ..... نه برای تكرار اشتباهات
 گذشتگان

یادم باشد زندگی را دوست دارم..
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، دیگر،
[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 03:37 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

בِلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבِشــ بـﮧ ـפֿـاطــراتـِتـــ فِکــر کُنـــے ..

اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـפֿنـــב میـــاב رو لَبـِتـ وَ لــے ..

وَلــے چَنــב لَـפــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـهای لَعنَتـــے !

طبقه بندی: عاشقانه، בِلتـَنــــگے،
[ شنبه 21 اردیبهشت 1392 ] [ 06:53 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

خسته ام...

گاهی خسته ام از شنیدن اسم تو و شنیدن هر صدا
که مرا بی هوا، به سمت یاد و خاطرات تو می کشاند
خسته ام از اینکه گاهی دلم بی هوا، هوایت را می کند
هوای تو، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !

طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 04:00 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

چند وقتی ستْ

چند وقتی ستْ برگشت می خورند نامه هام.

حالا منْ به دَرَک!

این پستچیِ بدبخت که گناهی نکرده است!
طبقه بندی: בِلتـَنــــگے، عاشقانه،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 12:40 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]