تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - مطالب انگلیسی

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

everybody waved

everybody waved hands to me

but

just a few hands

waved ME

همهــ برامــ دستــ تکونـــ دادنـــ

ولیـــ

کمـــ بـــود دستانیـــ کهـــ

منـ ـ ـ ـو تکونــ دادنـــ

طبقه بندی: انگلیسی،
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 09:45 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]

GODISNOWHERE

…………….GODISNOWHERE
This can be read as "GOD IS NO WHERE" or as "GOD IS NOW HERE"
Every thing in life depends on how u look at them.!!
Always think POSITIVE
طبقه بندی: انگلیسی،
[ شنبه 18 خرداد 1392 ] [ 09:53 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]